Parterapi

EFT - Emotionellt fokuserad parterapi

Parterapi är ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand. Att leva tillsammans i en nära relation är något som många önskar. Båda kan längta efter närhet och förståelse men av olika anledningar uppstår ett negativt samspelsmönster där det istället för närhet skapas besvikelse, frustration och avstånd. Känslor av att vara oviktig, nedprioriterad, inte förstådd, kritiserad eller otillräcklig är vanligt.

I parterapin tydliggörs mönstret där båda kämpar för relationen på sitt sätt men där det ändå blir en låsning. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor samt genom nya erfarenheter i terapin bryts mönstret och ett nytt mer konstruktivt och kärleksfullt samspel utvecklas.

Parterapi kan bland annat hjälpa er att:

 • Fördjupa dialogen i förhållandet
 • Skapa trygghet och tillit
 • Hantera frustrationer
 • Bryta gamla och destruktiva mönster
 • Hitta nya sätt att lösa problem på
 • Återskapa passionen

Så går det till

 • Start

  Det första tillfället kommer ni tillsammans (60 min), Sedan ses vi enskilt varsin gång (45 min).

 • Mitten

  Vi ses tillsammans (60 min) en gång i veckan alternativt varannan vecka. Antalet gånger som behövs varierar, vanligast är mellan 10-20 gånger.

 • Målet

  Avslutningsvis stärks och befästs den förändring som skett under terapin.

Referenser

Par 2017

”Imponerande hur du kunde komma fram till våra problem och kunde hjälpa oss att gå vidare”

Par 2017
Par 2018

”Alla borde gå i parterapi någon gång i livet. Vi har fått hjälp och kommer att förstå varandra bättre i framtiden. Kloka och ”rika” samtal från terapeuten. Vi är evigt tacksamma, fortsätt göra det du gör! Kram”

Par 2018
Par 2018

”Även om vi inte har vetat vad vi har att prata om inför ett möte så har det ändå alltid snabbt kommit till kärnan för vad vi vill/behöver rådda mer i när vi börjat samtalen här. Alltid givande samtal med andra ord.”

Par 2018