Handledning

Jag erbjuder handledning både individuellt och i grupp. Utifrån behov kan handledningen variera i fokus mellan praktisk kunskap, teoretisk kunskap och självreflektion. Oavsett fokus strävar jag alltid efter att skapa ett tryggt och hållande klimat för att därigenom få en trygg plats som på bästa sätt bidrar till lärande, utveckling och meningsfulla möten.

Jag tar emot för handledning på min mottagning på Kommendörsgatan 16. För större grupper och för er som vill att jag kommer till er mottagning eller arbetsplats är det också möjligt. Jag erbjuder även onlinehandledning via Zoom eller Skype.

Metodinriktad Handledning i EFT

Jag är certifierad EFT handledare och erbjuder metodinriktad handledning för dig eller er som vill utvecklas och lära mer om emotionellt fokuserad parterapi. Metoden ger dig som terapeut ett bra verktyg till att kunna hjälpa par att bryta sina negativa samspelsmönster och istället hitta ett mer konstruktivt förhållningssätt som stärker tryggheten och kärleken i relationen. I handledningen varvas teori med praktik.

Handledning för att bli certifierad EFT-terapeut

Som certifierad  EFT handledare kan jag även erbjuda handledning som ett led i att bli certifierad EFT terapeut. För att bli certifierad krävs 8 timmars handledning varav minst 4 av dessa ska vara individuell handledning. Du behöver ha med dig videofilm på ditt kliniska arbete med par till handledningen för att få tillgodoräkna dig handledningstimmar i certifieringen. Läs mer om certifieringen på ICEEFT hemsida.

”Gabriellas handledning, byggd på gedigen kunskap och erfarenhet, bidrar snabbt till ett tryggt och stimulerande samtalsklimat.

Handledningssessionerna som jag haft med Gabriella har lett till värdefulla insikter och nya infallsvinklar som varit utvecklande för mitt terapeutiska arbete.”

Anna Maria Brandt
Socionom och leg. Psykoterapeut
Fördjupningskurs i EFT