Familjeterapi

Emotionellt fokuserad familjeterapi

Målet med emotionellt fokuserad familjeterapi är att skapa känslor av trygghet, respekt och förståelse i familjen. Familjer som går i terapi tillsammans, lär sig färdigheter för att skapa en trygg och validerande miljö där föräldrar och barn bekvämt kan kommunicera med varandra för att lösa de problem som uppstår i familjerelationen.

Familjer som söker terapi beskriver ofta att de hamnar i ett negativt mönster där det är svårt att mötas och ha en konstruktiv dialog. Relationerna i familjen präglas många gånger av konflikter eller avståndstagande. Föräldrar och barn kan båda känna att de inte får den respekt som är nödvändig för att upprätthålla en hälsosam relation. Andra gånger kan avsaknaden av en relation prägla två eller fler familjemedlemmar.

I emotionellt fokuserad terapi ligger fokus på att skapa en miljö av trygghet och acceptans där varje familjemedlem kan höras, förstås och valideras. När individuella bekymmer tas upp kommer terapeuten att föreslå metoder som gör det möjligt för familjen att bättre förstå varandra och avslöja underliggande känslor som matar det negativa mönstret.

När familjen utvecklas genom emotionellt fokuserad terapi kommer relationerna att förbättras och familjen lär sig att kommunicera mer öppet samt uttrycka sina behov på ett mer hälsosamt sätt. Banden kommer att stärkas när problemen bearbetas tillsammans och de djupa sår som skapats kan äntligen börja läka. Terapin fortsätter tills familjen tillsammans bestämmer att de är tillräckligt bekväma och självsäkra med sina nya färdigheter och beslutar sig för att avsluta terapin.

Så går det till

  • Start

    Vid uppstartmötet (90 min) kommer vanligtvis hela familjen för ett orienterande samtal.

  • Mitten

    Hela familjen eller delar av familjen träffas i olika konstellationer en gång i veckan (60 min) alternativt varannan vecka. Antalet gånger som behövs varierar, vanligast är mellan 6-12 gånger.

  • Målet

    Avslutningsvis stärks och befästs den förändring som skett under terapin, vanligtvis med hela familjen.