Håll mig®/Släpp mig 1 & 2:

En kurs baserad på EFT-modellen (emotionellt fokuserad terapi) som riktar sig till dig som jobbar med tonårsfamiljer.

Håll mig/Släpp mig

Håll mig®/släpp mig är ett utbildningsprogram för tonårsfamiljer baserat på EFFT (emotionellt fokuserad familjeterapi), vilket är en utveckling och modifiering av den anknytnings- och evidensbaserad EFT-modellen (emotionellt fokuserad terapi) utvecklad av Dr Sue Johnson. Programmet fokuserar på hur anknytningen i familjen kan hållas stabil, även under den stormiga, och ibland besvärliga tonårstiden. Ett grundläggande mål i modellen är att föräldern ska bli mer tillgänglig och lyhörd för att tonåringen ska känna sig trygg och lita på att föräldern finns där som en trygg hamn och säker bas, även när tonåringen vill slita sig loss.

Information

Pris

 • Dag 1 & 2: 5 400 kr ex moms
 • Endast Dag 1: 2 900 kr ex moms

Lunch och fika ingår.

Datum och tid

 • Dag 1: 18 november 2021, kl 8.30-17.00
 • Dag 2: 19 november 2021, kl 8.30-17.00

Plats

Kurslokal i Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring Covid-19 så kräver, vi säger till i god tid och vill man inte göra kursen oneline går det bra att avboka!)

Intresseanmälan och frågor

För intresseanmälan samt frågor kan ni kontakta gabriella@terapisthlm.se.

Anmäl dig här

Senaste anmälningsdatum 1 oktober

Om kursen

I denna Kurs, som är uppdelad i två dagar, får du konkreta verktyg för hur du kan leda och hjälpa familjer att skapa känslor av trygghet och förståelse för varandra, samtidigt som negativa beteenden och låsningar inom familjen minskar. Den erbjuder ett praktiskt tillvägagångssätt för att engagera familjer på en emotionell nivå.

Under dag 1, som är fristående, presenteras de grundläggande principerna som Håll mig®/släpp mig baseras på och som kan användas i allt behandlingsarbete mellan föräldrar och tonåringar. Dagen varvar föreläsningar med övningar och filmklipp.

Du få lära dig om:

 • Hur vi tillhandahåller en trygg och säker allians som sedan hjälper till att främja ett nytt emotionellt klimat i rummet
 • Familjeproblem utifrån emotions- och anknytningstermer.
 • Hur vi identifierar olika strategier för att kunna jobba igenom relationsmässiga blockeringar.
 • Hur vi processar föräldrarnas blockering för emotionell tillgänglighet och lyhördhet, och samtidigt erbjuder barnet trygghet i samtalet.
 • Hur vi hjälper familjen att skapa nya erfarenheter med varandra.
 • 3 nyckelinterventioner som används i samtalet.
 • 5 återkommande ”makro” interventioner i förändringsarbetet, den så kallade tangon.

8.30 Välkommen och introduktion till kursen

9.00-12.30, Inklusive fikapaus

 • Anknytning, emotioner och familjesystemet
 • Alliansskapande
 • Hur vi tydliggör och omformulerar familjens problem/konflikt som ett eskalerande mönster
 • Hur vi arbetar med och utforskar de primära emotionella upplevelserna

12.30-13.30 Lunch (ingår)

13.30-16.30 Förändring av familjemönstret

 • Vanliga interventioner
 • Hur vi befäster och stärker den förändring som skett
 • Inklusive fikapaus

16.30-17.00 Återkoppling, reflektioner och frågor

Dag 2 kommer vi att gå igenom utbildningsprogrammet steg för steg, så att du som deltagare känner dig trygg med programmet och får de verktyg du behöver för att omgående kunna börja arbeta med det. Programmet är en förebyggande utbildning som också kan anpassas till familjer med deltidsföräldrar, fosterfamiljer eller familjer med olika utmaningar.

Strukturen, för dagen, är så lik familjeprogrammet som möjligt. Det betyder en integration av teori, film, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt behöver du ha gått dag 1.

Syftet med familjeprogrammet:

Familjen kommer att:

 • Förstå betydelsen av trygga familjerelationer och de ”stormiga” mönster som ofta sker mellan tonåringen och föräldern.
 • Bättre förstå deras egen och deras familjemedlemmars känslomässiga respons och behov.
 • Kunna beskriva och kontrollera negativa mönster som skapar smärta och distans
 • Kunna skapa positiva stunder och våga mötas i dessa stunder som skapar en trygg kontakt.

8:30 Välkommen och introduktion inför dagen

9.00-12.00 Session 1 och 2, vi bryter även av för fika

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.30 session 3 och 4

15.30 fika

15.45-16.30 Session 5

16.30-17.00 Återkoppling, reflektioner och frågor

Kursen riktar sig till:

Till alla som arbetar med familjer som behöver stöd, behandling och förändring, till exempel familjebehandlare och personal inom socialtjänst, familjerådgivare, behandlingshem eller vård- och omsorg.

Chefer och annan personal som i sin roll utvecklar verksamheten är också välkomna att delta i kursen, även om de själva inte praktiserar modellen. Det ökar förutsättningarna för implementering om så många som möjligt i en verksamhet får kunskap om modellen.

Senast anmälningsdatum 1 oktober

Föreläsare:

Gabriella Schwihlik
Certifierad EFT- terapeut och EFT-handledare
Legitimerad psykoterapeut/filosofie magister i psykologi.
Handledare och lärare i psykoterapi (Ericastiftelsen).

Gabriella har över 20 års erfarenhet av familjer, ungdomar och unga vuxna genom olika arbetsroller, såsom som behandlare, kurator, familjerådgivare och enhetschef. De senaste 10 åren driver hon en privat mottagning inriktad på par-, familj- och individualterapi. Gabriella har, sedan sin utbildning i EFT fördjupat sig och engagerat sig i metoden, bland annat genom att skriva artiklar om EFT, hålla föreläsningar samt handleda i EFT både inom privat och kommunal sektor.

Karin Calmerskog
Barn- och ungdomspedagog
Systemisk familjeterapiutbildning
Fördjupningkurs i EFT och utbildning i EFFT

Karin började sin yrkesbana som barn och ungdomspedagog på 90-talet och blev tidigt inriktad mot barn med särskilda svårigheter. Senare blev hon familjebehandlare inom socialtjänsten och idag arbetar hon deltid som kurator på gruppverksamheten Fridlyst, där hon möter familjer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Resterande tid fördelas mellan den privata mottagningen, inriktad på par- och familjeterapi och som utbildare i metoden ”Efter Barnförhör” samt föreläsare. Karin har förutom den grundläggande utbildningen även fördjupningskursen i EFT.

Frågor eller funderingar: gabriella@terapisthlm.se