Individuell terapi

EFIT - Emotionellt fokuserad individuell terapi

Den terapeutiska relationen präglas av ett gemensamt utforskande av det inre livet och hur det påverkar tankar, känslor och relationer till andra. Genom ökad medvetenhet om livsmönster och strategier blir det möjligt att göra en förändring. Att stanna upp och konfrontera de upplevelser och känslor som du hittills värjt dig mot kan kännas både påfrestande och skrämmande men också som en frigörande och helande process.

Genom mer insikt om dig själv och hur du fungerar i möte med andra blir du mer fri att välja hur du vill leva ditt liv. När förmågan att ta ansvar för ditt liv ökar kommer du uppleva att du lever efter din fulla potential. Du känner dig modigare och tryggare och du kommer ha större ångesttolerans samt kunna tackla svårigheter som dyker upp i ditt liv på ett mer konstruktiv sätt.

”Från förvirring och ångest till klarhet och lugn, tack!”

-Moa 27 år

 • Start

  Du kommer på 1-3 orienterande samtal (45 min)
  Vad är problematiskt och vad vill du ha hjälp med?

 • Mitten

  Utifrån de orienterande samtalen och vad vi kommit överens om fortgår samtalen/terapin en gång i veckan alternativt varannan vecka. Antalet gånger som behövs varierar.

 • Avslut

  Vad har förändrats och vad kan vara en hjälp att tänka på framåt.