Parterapi Stockholm

En karta över kärlekens landskap EFT är en Parterapi Stockholm, empirisk prövad kort¬tidsmodell som även integrerar teorier och Parterapi Stockholm från det humanistiska och systemiska fältet. De humanistiska interventionerna används för att strukturera om den emotionella erfarenheten och de Parterapi Stockholm strukturella interventionerna används för att strukturera om samspelet. Modellen fungerar också för familjer och enskilda individer. Den kallas då Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT), respektive Emotionellt fokuserad individuell terapi (EFIT) och har på̊ senare år fått alltmer uppmärksamhet. Doktor Sue Johnson är den som primärt utvecklat modellen sedan1980 talet utifrån en relativt ny vetenskap om kärlek och anknytning. Utifrån Parterapi Stockholm om barns behov av trygg, fysisk och känslomässig närhet har nu forskning visat att samma behov finns mellan vuxna (Parterapi Stockholm). Teorin utgår från att kärleksrelationer är emotionella band som bygger på det medfödda behovet av trygg emotionell samhörighet. Anknytningsteorin kan ses som en karta över kärlekens landskap och ger ett tydligt mål för parterapi: ett tryggt och varaktigt band som vårdas av emotionell närvaro. Denna teori om vuxen romantisk kärlek, som även kombinerar ömsesidigt omhändertagande och sexualitet, förser terapeuten med en slags känslomässig logik som belyser vad som får par att behandla varandra ömt, skyddande och omtänksamt i varandras närvaro. Den normaliserar också det som händer i den andra änden av spektrumet, när ouppfyllda behov eller otydliga signaler tar över så mycket att partnerna i paret blossar upp i ilska eller drar sig undan.
”Woaw, vilken resa. Den bästa vi har gjort, jag visste inte att vi kunde ha det så här bra tillsammans”

-Mikael 44 år

EFT - Emotionell fokuserad parterapi

Parterapi Stockholm

Genom parterapi kan vi-känslan, närheten och intimiteten växa. Negativa samspelsmönster som ständigt upprepas kan brytas och istället utvecklas till ett mer konstruktivt och harmoniskt samspel där kärleken fördjupas.

Läs mer

EFIT - Individuell terapi

Parterapi i Stockholm

Den terapeutiska relationen präglas av ett gemensamt utforskande av det inre livet och hur det påverkar tankar, känslor och relationer till andra.

Läs mer

En introduktion till Emotionellt fokuserad parterapi

Kärlekens landskap – en inspirationsföreläsning för alla som arbetar med relationer!

Certifierad EFT terapeut & EFT handledare, filosofie magister/legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Om mig

GABRIELLA SCHWIHLIK

I mitt arbete som psykoterapeut har jag framförallt inspirerats av den spännande och relativt nya vetenskapen om relationer och kärlek – emotionellt fokuserad terapi. Jag har även formats av 20 års erfarenhet inom det psykoterapeutiska fältet.

Hos många par finns det en längtan efter mer kontakt och närhet men det kan vara svårt att hitta tid och utrymme i den stressade vardag som många av oss lever i. När distansen växer blir vi osäkra och steget till kontakt längre och svårare att ta. I mitt arbete strävar jag efter att skapa en atmosfär av trygghet och lekfullhet eftersom det är min övertygelse att det är i ett sådant klimat som förändring och utveckling bäst sker. När vi vågar vara tillgängliga och öppna för varandra även när osäkerhet finns ökar vi-känslan och närheten.